Scroll to top

Hylyn suojeleminen


Robert de Hoop - 7 maaliskuun 2019 - 0 comments

Huis te Warmelon hylyllä on erityinen merkitys Alankomaille. Mistään muualta maailmasta ei ole löytynyt hollantilaista sotalaivaa 1700-luvun alkupuolelta niin hyväkuntoisena ja niin monilla arkeologisilla yksityiskohdilla. Sen jälkeen kun hylyn alkuperä oli varmistettu, jakoi suomalainen Museovirasto tiedon hollantilaisten viranomaisten kanssa, joka pisti yhteistyön liikkeelle.

 

Kansainvälinen merellinen kulttuuriperintö-ohjelma

Alankomaiden Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) perusti osana hollantilaista opetus-, kulttuuri-ja tiedeministeriötä ohjelman, joka tukee hollantilaisen merellisen kulttuuriperinnön kansainvälistä hallintaa. Kansainvälinen merellinen kulttuuriperintö-ohjelma (The International Programme for Maritime Heritage) toteuttaa yhteistyössä hallituksen kumppaneiden kanssa poliittista kehystä ”hylkylöydöt ja hylkyjen löytöpaikat ulkomailla” ministeriön puolesta. RCE anoi hylystä virallisen raportin, jonka Suomen Museovirasto toimitti 18. maaliskuuta vuonna 2016. Kokous laivahylyn asiakirjoista pidettiin sittemmin 23.-24. maaliskuuta 2016 Alankomaiden suurlähetystössä Helsingissä. Tämän kokouksen aikana perustettiin yhteistyö RCE:n, Museoviraston, Helsingin Alankomaiden suurlähetystön, arkeologisen Subzone-yhtiön, historioitsija Peter Swartin ja arkeologi Michiel Bartelsin (Archeologie West-Friesland) kanssa, jonka tarkoituksena on kartoittaa hylky (joka on sotalaiva ja siten Alankomaiden valtion omaisuutta) ja tehdä suunnitelmia tulevaisuutta varten.

 

Suojelu-alue hylylle

Suomen Museovirasto ja hollantilainen RCE kokoontuivat 27. maaliskuuta 2017 uudelleen Helsingissä keskustelemaan hylyn ylläpidosta ja suojelemisesta. Kaikki yhteistyökumppanit kokoontuivat 17. huhtikuuta 2018 tapaamisessa, jossa sovittiin hylkyä koskevasta laillisesta suojelemisesta, tutkimustyöstä, yhteistyöstä ja ulkoisesta viestinnästä. Uudenmaan ELY-keskus määräsi 6. kesäkuuta 2018 Museoviraston ja hollantilaisen RCE:n esityksestä suojelu-alueen Huis te Warmelo-aluksen hylkyä ympäröivälle alueelle Suomen muinaismuistolain mukaisesti. Huis te Warmelo-aluksen hylyn suojelu-alueen halkaisija on 800 metriä. Suojelu-alueella on kiellettyä ilman Museoviraston lupaa sukeltaa, ankkuroida, kalastaa, rakentaa tai harrastaa minkäänlaista toimintaa, joka voi olla vahingoksi suojelu-alueen merenpohjalle. Tällä toimenpiteellä asetettiin tärkeä askel Huis te Warmelon suojelemisessa. Suojelemisen lisäksi haluamme myös mielellämme kertoa tarinan tästä laivasta, joka on kylmän veden ja syvyytensä (metreissä) ansiosta on säilynyt erinomaisen hyvissä kunnossa meren pohjalla. Tämä on hieno alku lupaavalle tutkimustyölle tuleville vuosille kahden eri maan hallituksen sekä julkisten ja yksityisten yhteistyökumppaneiden välille.

 

Kuva: Huis te Warmelo-aluksen koristeveistos Suomenlahden pohjalla. (SubZone)

 

Tekstin on kirjoittanut Robert de Hoop, RCE:n meriarkeologi.