Scroll to top

Ohi Juutinrauman


Peter Swart - 8 huhtikuun 2020 - 0 comments

Fregatti Huis te Warmelo saavutti Juutinrauman sisäänkäynnin 6. kesäkuuta 1715 kahdensadan kauppalaivan ja yhdentoista muun hollantilaisen sotalaivan kanssa. Laivojen oli kuljettava tämän kapean Tanskan ja Ruotsin välillä sijaitsevan vesiväylän lävitse päästäkseen määränpäähänsä Itämeren alueella. Saattue ankkuroitui Helsingørissä, jotta laivurit pystyivät maksamaan Tanskan maissa tullimaksun.

 

Juutinrauman tulli

Tullimaksu määräytyi laivalastin kokoonpanon perusteella. Tanskalaiset tulliviranomaiset eivät astuneet laivan kannelle tarkistamaan lastia. Rahtikirjojen näyttäminen Helsingørin tullissa riitti. Kaikki Juutinrauman tullia koskevat säännökset ja maksut oltiin vahvistettu Tanskan ja Alankomaiden välisessä sopimuksessa vuonna 1701. Tämä sopimus, Tractaat noopende de tollen in den Orisont en Noorwegen, pohjautui erääseen vanhempaan sopimukseen, nimittäin Kristianopelin sopimukseen vuodelta 1645. Tuona aikana sovitut tullimaksut olivat 1700-luvun alussa yhä voimassa.
Tulliviranomaiset merkitsivät jokaisen ohikulkevan laivan kohdalla päivämäärän, laivurin nimen ja asuinpaikan, lähtösataman sekä määränpään, laivalastin kokoonpanon ja tullin. Noin 1,8 miljoonan ohimatkustaneen laivojen tiedot vuosilta 1497-1857 ovat säilyneet. Alkuperäisiä tullikirjoja säilytetään Tanskan kansallisarkistossa. Sound Toll Registers Online-projektin ansiosta nämä tullikirjat ovat digitalisoitu ja etsittävissä internetistä.

 

Missä on Huis te Warmelo?

Juutinmaan tuonaikaiset rahtikirjat antavat tärkeän ja yksityiskohtaisen kuvan hollantilaisesta laivasaattueesta vuonna 1715. Perjantaina 7. kesäkuuta Tanskan tullivirkailijat käsitelivät 151 alusta, mikä oli lähes 10% kyseisen vuoden kaikkien alusten kokonaismäärästä. Sitä seuraavana päivänä seurasi vielä 50 alusta. Suurin osa saattueen kauppalaivoista oli kotoisin Amsterdamista: heitä oli yhteensä 136 kappaletta. Kymmenien muiden laivureiden matka oli alkanut jo Portugalin Setúbalista. Tärkein rahtitavara, mistä piti maksaa tullia, oli suola. Sen lisäksi laivat kuljettivat viiniä, brandyä, tupakkaa ja muita kauppatavaroita Itämeren alueelle.
Huis te Warmeloa ei mainita Juutinmaan rahtikirjoissa. Sotalaivat eivät kuljettaneet kauppatavaroita eivätkä siksi joutuneet maksamaan tullia Tanskan kuninkaalle. Vuonna 1701 tehty kahdenvälinen sopimus sisältää kuitenkin eräitä sotalaivoja koskevia poikkeussääntöjä. Hollannin sotalaivoilla oli kaikkina aikoina lupa kulkea Tanskan vesillä ja toisinpäin. Heillä oli kuitenkin ilmoitusvelvollisuus, ja vesillä sallittiin kulkevan korkeintaan kuusi alusta samaan paikkaan samanaikaisesti. Suuremman laivaston lähettämiseen vaadittiin ennakolta lupaa korkeimmalta kansalliselta viranomaiselta. Sotalaivojen oli pysyttävä ”rauhallisina ja ystävällisinä” liittolaisten vesillä.

 

Englantilais-hollantilainen yhteistyö

Maanantaina 10. kesäkuuta 1715 oli tavallista kiirellisempää Juutinrauman sisäänkäynnillä. Pilvisen ja sateisen päivän lopulla Hensingøriin saapui englantilainen saattue, joka koostui sadasta kauppalaivasta ja kahdestakymmenestä sotalaivasta. Siellä he törmäsivät hollantilaisiin sotalaivoihin ja ’loistavaan kauppalaivojen joukkoon.’(1) Englantilaiset ja hollantilaiset toimivat yhdessä Itämeren alueella ja suojelivat kaupallisia etujaan ruotsalaisia merirosvoja ja sotalaivoja vastaan. Useimmat englantilaiset laivurit täyttivät 11. kesäkuuta tullivelvollisuutensa, jonka jälkeen molempien maiden upseerit kokoontuivat sotalaiva Cumberlandissa, missä he päättivät purjehtivansa pidemmälle eteläänpäin ensimmäisen tilaisuuden saapuessa. Seuraava etappi oli Køgen lahti Kööpenhaminan toisella puolella.(2) Kesäkuun 13.-17. päivien ajan lahden miehitti koko englantilais-hollantilainen saattue: 32 sotalaivaa ja 300 kauppalaivaa tuhansien merimiesten kanssa. Vaihtelevissa sääolosuhteisaa tapahtunutta pysähdystä käytettiin hyväksi tietojenkeruuseen Ruotsin sotalaivueesta, sekä laivureiden ja kapteenien ohjeistamiseen. Maanantaiaamuna 17. kesäkuuta laivat nostivat ankkurinsa ja saattue suuntasi Itämerelle päin.

Vieraile tästä Sound Toll Registers Online-projektin nettisivuilla.

Näe täältä Hollannin ja Tanskan välinen sopimus vuodelta 1701.

 

Kuva: Juutinrauma vuonna 1726 etelästä päin nähtynä. Oikealla etualalla Helsingør ja Kronborgin linna. Vasemmalla Ruotsin rannikkoa. (Scheepvaartmuseum)

 

(1) The National Archives, ADM 52/295, 31. toukokuuta 1715.
(2) The National Archives, ADM 1/2, 31. toukokuuta 1715.